Agromet Gopło Spółka z o.o.
Sikorowo 41
88-101 Inowrocław
(52) 35 37 504
tel/fax
Z dniem 1 maja 2013 roku Spółka nabyła prawa własności przedsiębiorstwa spółdzielni SPW "Agromet - Gopło" w Sikorowie. Było to efektem wcześniej podjętego procesu gospodarczego przekształcenia spółdzielni, zmierzającego do prowadzenia działalności w ramach nowej formy prawnej, dostosowanej do aktualnych warunków rynkowych.
Spółka przejmując całe przedsiębiorstwo spółdzielni w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego zamierza w całej rozciągłości kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą spółdzielni, korygując jedynie niezbędne elementy funkcjonowania wynikające z dynamicznie rozwijającej się sytuacji rynkowej, z postępu technologicznego i rozwoju cywilizacyjnego.
Zamiarem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i pracowników jest zaspakajanie rosnących potrzeb i oczekiwań klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie usług polowych, transportowych, obsługi i naprawy pojazdów oraz zaopatrzeniu w opał, nawozy i paliwa płynne.
Nasze motto: rzetelność i zaufanie.
Organy spółki


Zarząd jednoosobowy - Prezes
Zarząd - Tadeusz Lesinski Tadeusz Lesinski

tel. 52-35 37 504
e-mail dn@agrometgoplo.pl

Rada nadzorcza

Chachaj Jerzy - Przewodniczący
Darabasz Eugeniusz
Makowska Ewa
Szczygieł Mieczysław
Dane Spółki
NIP875-125-88-32

REGON870444737

KRS0000169532

Oznaczenie sądu rejestrowego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 300.000,00 zł.
Zdjęcie 1
(kliknij miniaturkę aby aby powiększyć zdjęcie)
tel/fax 52-35 37 504
e-mail: biuro@agrometgoplo.pl
REALIZACJA APE COMPUTERS